Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh

Thông tin đấu giá/ IPO 16/08/2018    440

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh
2.      Địa chỉ: Số 489 đường 30-4, Phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết; Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, chuyên ngành cấp thoát nước;…
4.      Vốn điều lệ: 105.768.270.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.060 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.798.060 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.798.060 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: từ 08 giờ ngày 16 tháng 08 năm 2018 đến 16 giờ ngày 27 tháng 08 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ ngày 31 tháng 08 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 05 tháng 09 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t ngày 06/09/2018 đến ngày 12/09/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 11/09/2018 đến ngày 12/09/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo:

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=1c5bff4d-f0e2-4b0d-bb0c-d1c703295e40&rid=898867915

 

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status