Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2018    452

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
2.      Địa chỉ: Số 92 Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng khác;…
4.      Vốn điều lệ: 111.688.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.150 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 11.017.600 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.472.700 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t ngày 18/12/2018 đến ngày 24/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 21/12/2018 đến 24/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=a4e0f066-fdba-4e9f-a4ad-29a5e772dab3&rid=1110528099

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


DMCA.com Protection Status