Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 13/09/2018    350

Chia sẻ

 

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Cảng Nha Trang
3.      Địa chỉ: 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
4.      Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, …
5.      Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.570.809 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.570.809 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 15h30 ngày 02/10/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/10/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 09/10/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 16/10/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU.

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status