Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2018    458

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
3.      Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành văn hóa, điện ảnh, …
5.      Vốn điều lệ: 83.127.930.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.745.093 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.745.093 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/11/2018 đến 15h30 ngày 19/12/2018

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 26/12/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/12/2018 đến 16 giờ ngày 02/01/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 04/01/2019

 

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Công nghệ và truyền hình

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Đơn đăng ký đấu giá

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status