Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

Thông tin đấu giá/ IPO 15/02/2017    281

Chia sẻ

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
  3. Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
  4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.500.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 46 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 45 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.906.500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 2.500.000 CP           Cá nhân: 9.406.500 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/02/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 17/02/2017

 

Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status