Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

08 /06

2018

VNDIRECT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

VNDIRECT công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

  • Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước thay đổi: 216.429.761 cổ phần.
  • Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau thay đổi: 216.489.761 cổ phần.

25 /05

2018

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán FCN

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:

  • Tên khách hàng: Hà Thế Lộng
  • Cổ phiếu bị giải chấp: FCN
  • Là người nội bộ của Công ty Cổ phần FECON
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 108.230 cổ phần
  • Thời điểm bán giải chấp: kể từ ngày 28/05/2018
DMCA.com Protection Status