Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

09 /08

2017

VNDIRECT: Công bố thông tin hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để chuyển đăng ký niêm yết sang HOSE

2 files

 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 2. Mã chứng khoán: VND
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 4. Điện thoại: 04. 394 10 510
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
 6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố đã nhận được Quyết định số 592/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 09/8/2017 về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Thông báo số 1030/TB-SGDHN ngày 09/8/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VND của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Nội dung cụ thể như sau:

 • Ngày hủy niêm yết: 14/8/2017.
 • Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội là 11/8/2017.
 • Lý do hủy niêm yết: Chuyển đăng ký niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

20 /07

2017

VNDIRECT: Công bố thông tin về việc UBCK gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2017 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 cho VNDIRECT.

17 /07

2017

VNDIRECT: Ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính với công ty TNHH KPMG

1 files

 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 2. Mã chứng khoán: VND
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 4. Điện thoại: 04. 394 10 510
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
 6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/7/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã ký Thỏa thuận cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính với Công ty TNHH KPMG với phạm vi gồm:

 • Soát xét Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của VNDIRECT và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của VNDIRECT và công ty con cho giai đoạn 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017;
 • Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2017.

16 /07

2017

VNDIRECT: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

1 files

– Tên tổ chức:  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

– Mã chứng khoán: VND

– Địa chỉ trụ sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại liên hệ: 04. 39724568                            Fax: 04. 39724600

– E-mail: cbtt@vndirect.com.vn

– Website: vndirect.com.vn

STT

 

Nội dung Trước khi thay đổi Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi
1 Vốn điều lệ (VNĐ) 1.549.981.650.000 1.549.981.650.000
2 Tổng số cổ phiếu 154.998.165 154.998.165
3 Số lượng cổ phiếu quỹ 5.000.380 5.000.000 10.000.380 Mua lại 5.000.000 CP
4 Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 149.997.785 5.000.000 144.997.785 Giảm số lượng CP lưu hành do mua lại CP
5 Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)

 

25 /05

2017

VNDIRECT: Công bố các giấy chứng nhận cho thị trường chứng khoán phái sinh

2 files

 1. Giấy Chứng nhận Đủ điều kiện Kinh doanh Chứng khoán Phái sinh số 06/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 19/5/2017, phạm vi hoạt động kinh doanh Chứng khoán Phái sinh VNDIRECT được thực hiện bao gồm:
 • Môi giới chứng khoán phái sinh;
 • Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
 1. Giấy Chứng nhận Đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ Bù trừ, Thanh toán Giao dịch Chứng khoán Phái sinh số 07/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 19/5/2017, loại hình thành viên bù trừ chung với phạm vi dịch vụ bao gồm:
 • Thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính mình, các khách hàng môi giới của mình;
 • Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không bù trừ và các khách hàng của thành viên không bù trừ đó.CK phai sinh – Giay phep Kinh doanh

30 /04

2017

VNDIRECT: Công bố thay đổi người nội bộ

1 files

1.1.         Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 

–                   Họ và tên: Bà Nguyễn Ngọc Thanh       Giới tính: Nữ                Quốc tịch: Việt Nam

–                   Ngày sinh: 26/12/1971

–                   Chứng minh nhân dân: số 022764101, nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.

1.2.         Thành viên HĐQT được bổ nhiệm mới: 

–                   Họ và tên: Christopher Bertram Brinkeborn Beselin          Giới tính: Nam

–                   Quốc tịch: Thụy Điển               Ngày sinh: 30/07/1983

–                   Hộ chiếu: số 90987415, ngày cấp: 23/02/2016, nơi cấp: Stockholm, Thụy Điển

–                   Địa chỉ: B2.2602, City Garden, 59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

–                   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Master of Science, Business & Administration)

29 /03

2017

VNDIRECT: Sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh TP.HCM

1 files

– Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh: Ông Lê Anh Tuấn

– Sinh ngày: 08/4/1982                   Quốc tịch: Việt Nam

– Giấy CMND số 001082016878 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/07/2016

09 /03

2017

VNDIRECT: Thông báo thay đổi nhân sự

2 files

– Người được miễn nhiệm: Ông Nguyễn Hồng Điệp, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

– Người được bổ nhiệm: Ông Lê Anh Tuấn; chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Ông Lê Anh Tuấn chính thức làm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh ghi nhận ông Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

30 /12

2016

VNDIRECT: Quyết định ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện nhận chuyển nhượng vốn góp

1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố Quyết định số 498/2016/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT về việc Ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A.

07 /12

2016

VNDIRECT: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu

2 files

 1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.380 cổ phiếu
 2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 5.000.000 cổ phiếu
 3. Mục đích mua lại cổ phiếu cổ phiếu: Giảm số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn
 4. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
 5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 14/12/2016 đến ngày 12/1/2017 hoặc 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện giao dịch theo quy định pháp luật.
 6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành
 7. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định); Giá đặt thấp nhất = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);
 8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại.
 9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

– Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại: 04 39724568

– Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222.

22 /11

2016

Công ty CP chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu

1 files

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin Nghị quyết số 451-3/2016/NQ-HĐQT ngày 22/11/2016 về việc mua lại cổ phiếu

DMCA.com Protection Status