Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

23 /10

2014

VNDIRECT: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng

2 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

23 /10

2014

VNDIRECT: CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

2 files

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau:

26 /09

2014

VNDIRECT: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) trân trọng thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

10 /09

2014

VNDIRECT: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

10 /09

2014

VNDIRECT: BÁo cáo ngày 10/09/2014

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo Báo cáo ngày 10/09/2014 như sau:

08 /08

2014

VNDIRECT: Công bố thông tin QĐ 586/QĐ-UBCKNN ngày 08/08/2014

2 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo Quyết định QĐ 586/QĐ-UBCKNN ngày 08/08/2014 của UBCK Nhà nước như sau:

30 /07

2014

VNDIRECT: Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

30 /07

2014

VNDIRECT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ như sau:

18 /06

2014

VNDIRECT: VNDIRECT công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán như sau:

Ngày 18/6/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Công ty TNHH KPMG đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với phạm vi bao gồm: (i) Soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho giai đoạn từ ngày 01/1/2014 đến ngày 30/6/2014, và; (ii) Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

30 /05

2014

VNDIRECT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

2 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

19 /05

2014

VNDIRECT: VNDIRECT thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

4 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trong thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ liên lạc: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39 410 510               Fax:  04.39 410 500       Email: cbtt@vndirect.com.vn

Website: www.vndirect.com.vn

 

Sau đây chứng nhận: Bà Nguyễn Thị Tuyết

Giấy CMND số: 012927403               Ngày cấp: 04/11/2013             Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 35/79 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại Công ty: Chuyên viên Pháp chế

Là người được: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT uỷ quyền làm “Người công bố thông tin” của ­­Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2014 cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

09 /05

2014

VNDIRECT: Công bố quyết định thay đổi người đứng đầu và địa điểm chi nhánh HCM

1 files

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin công bố quyết định thay đổi người đứng đầu và địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh:

DMCA.com Protection Status