Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo phân tích DN

Tìm theo ngày

30/08

năm 2022

VTP – Trở lại quỹ đạo tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 758

Trong Q2/22, lợi nhuận (LN) ròng của VTP giảm 9,1% svck do giá nhiên liệu tăng cao. LN ròng 6T22 giảm 6,9% svck, đạt 34,6% dự phóng 2022. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2022-23 tăng 66,5%/40,1% svck nhờ (1)…

30/08

năm 2022

TCB – Nền tảng cơ bản bền vững bất chấp trở ngại – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1015

TCB ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng 23,1% svck và 6T22 tăng 24,1% svck, hoàn thành 50% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN của TCB sẽ tăng 25%/18% trong 2022-23. Duy trì khuyến nghị…

26/08

năm 2022

PVD – Thị trường khoan khu vực đang trên đà phục hồi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 1128

Mặc dù doanh thu Q2/22 tăng trưởng 36,3% svck, PVD vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 60,1 tỷ đồng, khiến 6T22 ghi nhận lỗ ròng 116,2 tỷ đồng. Chúng tôi nhận thấy việc thị trường (TT) khoan Đông Nam Á…

24/08

năm 2022

MBB – Lợi thế để có hạn mức tín dụng cao hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 943

Lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng vọt 78,1% svck đạt 4.623 tỷ đồng nhờ cho vay tăng 25,5% svck, NIM tăng 33 điểm cơ bản và giảm dự phòng. Chúng tôi dự báo cho vay tăng 20% svck năm 2022…

24/08

năm 2022

PHR – Chuyển đổi đất dẫn dắt lợi nhuận tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 601

Doanh thu 6T22 của PHR giảm 19,9% svck trong khi lợi nhuận ròng (LN ròng) tăng 108,5% svck, hoàn thành lần lượt 28,0% và 28,9% dự phóng. Chúng tôi kỳ vọng PHR sẽ ghi nhận 691 tỷ đồng khoản thu…

23/08

năm 2022

KDC – Tiềm năng tăng trưởng đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 486

Lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 giảm 21% svck đạt 198 tỷ đồng, khiến LN ròng 6T22 giảm 11% svck đạt 305 tỷ đồng, vẫn cao hơn so với kỳ vọng. Sau đợt giảm giá nguyên liệu gần đây, chúng tôi…

23/08

năm 2022

VNM – Nửa cuối năm sẽ bớt khó khăn hơn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 510

Trong Q2/22, VNM ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,0% svck, trong khi lợi nhuận ròng giảm 26,5% svck. Chúng tôi kỳ vọng LN ròng tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm nhờ chi phí đầu vào giảm và…

22/08

năm 2022

HDB – Duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 400

Lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng mạnh 34% svck; theo đó LN 6T22 tăng 28,3% svck, hoàn thành 53% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN của HDB tăng trưởng 26%/24% svck trong 2022-23. Định giá hấp…

19/08

năm 2022

C4G – Chờ đợi cú hích từ đầu tư công – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 826

Sở hữu vị thế hàng đầu, C4G sẽ được hưởng lợi chính từ nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cao tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-25. Dự phóng tăng trưởng kép lợi nhuận (LN) ròng…

18/08

năm 2022

CTG – Bừng sáng Q2/22 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 451

Dự phòng thấp giúp lợi nhuận ròng Q2/22 tăng trưởng đột biến, góp phần giúp lợi nhuận ròng 6T22 tăng 6,9% svck, đạt 57,8% dự báo cả năm. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng 16,1% svck đạt 16.355…
DMCA.com Protection Status