Hợp tác cùng phát triển

Hướng dẫn sử dụng Smartsell – Căn bán để rút tiền

Hướng dẫn sử dụng Smartsell – Căn bán để rút tiền

Tính năng Căn bán để rút tiền của Smartsell dành cho Khách hàng có nhu cầu rút tiền. Hệ thống sẽ tự đống tính toán khối lượng chứng khoán cần bán để hỗ trợ.

Thời lượng 1:21

Hướng dẫn sử dụng DSTOCK: Trang tra cứu thông tin cổ phiếu và thị trường

Nằm trong hệ sinh thái của VNDIRECT, DSTOCK là nền tảng tra cứu thông tin chuyên sâu về cổ phiếu, thị trường. Nhà đầu tư có thể trực tiếp tra cứu mã cổ phiếu với các thông tin phân tích chuyên sâu, các đánh giá và so sánh về mã cổ phiếu.

Thời lượng 2:31

Hướng dẫn sử dụng Smartsell – Bán theo tỷ lệ danh mục

Tính năng Bán theo tỷ lệ danh mục của Smartsell phù hợp với Khách hàng có nhu cầu bán nhanh chứng khoán hiện tại để cơ cấu danh mục khi thị trường biến động không mong muốn và cần hỗ trợ tính toán khối lượng theo tỷ lệ danh mục và mức giá muốn bán.

Thời lượng 1:50

Hướng dẫn sử dụng Smartsell – Căn bán theo tỷ lệ RTT

Tính năng Căn bán theo tỷ lệ RTT của Smartsell dành cho các Khách hàng sử dụng Margin cần bán bớt chứng khoán trong danh mục để cân đối nợ, đưa tỷ lệ ký quỹ RTT về ngưỡng an toàn, tránh bị bán xử lý bắt buộc.

Thời lượng 1:16

Hướng dẫn sử dụng Smartsell – Căn bán theo sức mua

Tính năng Căn bán theo sức mua của Smartsell dành cho các Khách hàng đang muốn mua những cổ phiếu tiềm năng hơn, hệ thống sẽ giúp tính toán về việc bán bớt danh mục hiện tại theo thứ tự cổ phiếu và mức giá mong muốn.

Thời lượng 1:30

Hướng dẫn sử dụng – Tính năng Smart Sell

Hướng dẫn sử dụng - Tính năng Smart Sell

Thời lượng 2:26

Tìm kiếm Video khác

Tải thêm