Hợp tác cùng phát triển

V/v thực hiện Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng CK

Công bố thông tin 17/02/2009    3825

Chia sẻ

Kính thưa Quý khách!

Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách đã sử dụng Dịch vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT).

Căn cứ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, từ ngày 02/01/2009 VNDIRECT đã tiến hành tạm thu phần thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong việc đầu tư chứng khoán của Quý khách. Cụ thể mức thuế tạm thu là 0.1% tính trên tổng giá trị lệnh bán chứng khoán của Quý khách.

Ngày 06/02/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC về việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, theo đó từ ngày 01/01/2009 đến đến 31/05/2009 các khoản thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ được giãn nộp.

Căn cứ trên Thông tư trên,

(i)               Ngày 12/02/2009, VNDIRECT đã hoàn trả toàn bộ số tiền thuế TNCN đã tạm thu của Quý khách từ ngày 02/01/2009 đến ngày 10/02/2009 vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách.

Chi tiết số thuế đã tạm thu được hoàn trả chi tiết trong sao kê gửi tới Quý khách.

VNDIRECT đã thực hiện việc kê khai với Cơ quan quản lý thuế số thuế tạm thu nêu trên của Quý khách. Quý khách được giãn nộp số thuế TNCN này theo quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BTC.  

(ii)              Từ ngày 11/02/2009, VNDIRECT không thực hiện việc tạm khấu trừ thuế TNCN phát sinh của Quý khách mà chỉ kê khai và với Cơ quan quản lý thuế về số thuế được giãn nộp của Quý khách theo quy định của Thông tư trên.  

(iii)            Trong trường hợp Nhà nước không miễn số thuế thu nhập được giãn nộp này, Quý khách có trách nhiệm thực hiện việc nộp toàn bộ số thuế TNCN trên đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

DMCA.com Protection Status