Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT điều chỉnh ngưỡng cảnh báo Tài khoản Phái sinh vi phạm Tỷ lệ

Tin tức VNDIRECT 31/07/2019    977

Chia sẻ

VNDIRECT điều chỉnh ngưỡng cảnh báo mức độ 2 đối với Tài khoản phái sinh có Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc Tỷ lệ sử dụng tài khoản đạt ngưỡng 90%, thay vì 95% như hiện tại.

Từ ngày 01/08/2019, các ngưỡng cảnh báo Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (tại VSD) và Tỷ lệ sử dụng tài khoản (tại VNDIRECT) trên Tài khoản Phái sinh của Nhà đầu tư trong phiên giao dịch được điều chỉnh như sau:

Ngưỡng cảnh báo Hiện tại Áp dụng từ 01/08/2019
Mức độ 1 Một trong 2 Tỷ lệ đạt ngưỡng 80% Một trong 2 Tỷ lệ đạt ngưỡng 80%
Mức độ 2 Một trong 2 Tỷ lệ đạt ngưỡng 95% Một trong 2 Tỷ lệ đạt ngưỡng 90%
Mức độ 3 Một trong 2 Tỷ lệ đạt ngưỡng 100% Một trong 2 Tỷ lệ đạt ngưỡng 100%

Trong đó: 

– Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹGiá trị ký quỹ yêu cầu/Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. 

– Tỷ lệ sử dụng tài khoảnGiá trị ký quỹ yêu cầu/Giá trị tài sản ròng hợp lệ tại VNDIRECT. 

Chi tiết về công thức tính hai Tỷ lệ trên, Quý nhà đầu tư vui lòng tìm hiểu tại đây

Quý nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và Tỷ lệ sử dụng tài khoản bằng cách truy cập vào “Báo cáo tài sản” trong Thông tin tài khoản ngay trên Bảng giá Phái sinh

Với ngưỡng cảnh báo trên, Nhà đầu tư vui lòng chủ động theo dõi Tỷ lệ trong Tài khoản của mình để không bị đóng xử lý vị thế ngoài mong muốn. Trong trường hợp Tỷ lệ đạt ngưỡng cảnh báo, Nhà đầu tư có thể đóng bớt vị thế hoặc nộp thêm tiền để giảm tỷ lệ về ngưỡng an toàn 80%. 

Để giải đáp thắc mắc và tìm hiểu thông tin, Nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết “Điều kiện và Điều khoản Giao dịch Phái sinh” TẠI ĐÂY, hoặc liên hệ Hotline 1900 54 54 09, Email: support@vndirect.com.vn.

DMCA.com Protection Status