Hợp tác cùng phát triển

Ngành xuất khẩu – Xu hướng giảm tốc

Báo cáo ngành 14/12/2022    458

Chia sẻ

  • Tăng trưởng các ngành xuất khẩu sẽ giảm tốc trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy yếu.
  • Chúng tôi nhận thấy biên LN gộp sẽ giảm trong năm 2023 do rủi ro tỷ giá và hạ giá bán để thu hút khách hàng.
  • DGC là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi.

Nhu cầu suy yếu bởi nền kinh tế toàn cầu đang chững lại
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng tốt 17,3% svck trong 9T22 nhưng bắt đầu chậm lại trong Q3/22 (-0,5% so với quý trước; +17,2% svck). Chúng tôi cho rằng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam như Mỹ, EU và thậm chí cả Trung Quốc tiếp tục giảm vào năm 2023. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất liên quan đến xuất khẩu, bao gồm: dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) và hóa chất cơ bản.
Chúng tôi kỳ vọng rằng biên LN của các DN xuất khẩu sẽ giảm vào 2023
Chúng tôi dự phóng giá nguyên vật liệu đầu vào như sợi, vải, gỗ ép sẽ giảm 3%-7% svck trong năm 2023 do nhu cầu yếu. Tuy nhiên, với những thách thức phía trước, chúng tôi cho rằng các công ty dệt may và G&SPG sẽ phải giảm giá bán (7%-10%) để thu hút thêm khách hàng. Do đó, biên LN của các công ty trong ngành sẽ giảm 0,8-1,0 điểm % svck vào năm 2023. Trong khi chúng tôi kỳ vọng biên LN của các công ty hóa chất cơ bản vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm 2023 trước khi giảm dần trong nửa cuối năm 2023 do nhu cầu về điện tử và nhôm yếu hơn. Chúng tôi dự báo biên LN của lĩnh vực này sẽ giảm 1,5 -2,5 điểm % svck vào năm 2023.
Tác động hai chiều của biến động tỷ giá lên các DN xuất khẩu
VND đã mất giá ~8,3% so với đồng USD trong 10 tháng đầu năm. Chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp có tiền mặt ròng dương và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thấp sẽ được hưởng lợi từ lãi suất cao như DGC, VIF, ACG và GIL. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp dệt may sẽ phải đối mặt với rủi ro lãi suất do nợ ròng cao. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy các công ty có tỷ lệ nợ vay USD cao như PTB, MSH, STK sẽ chịu rủi ro về tỷ giá.
Lựa chọn của chúng tôi là DGC
Trước những rủi ro của ngành, chúng tôi tin rằng các công ty xuất khẩu có vị thế lớn mạnh, bảng cân đối kế toán vững chắc có thể giảm thiểu rủi ro tỷ giá và lãi suất tăng cao để có thể nhanh chóng phục hồi khi gió đổi chiều. Chúng tôi ưa thích DGC nhờ 1) không có nợ dài hạn và tiền mặt ròng/cổ phiếu cao (17.703 đồng/cổ phiếu tính đến Q3/22) và 2) 80% doanh thu của DGC ghi nhận bằng USD, trong khi chỉ 40% giá vốn hàng bán là bằng USD. Điều này có thể hỗ trợ cho biên LN của DGC trong năm 2023. Rủi ro đầu tư bao gồm 1) suy thoái toàn cầu kéo dài hơn so với dự kiến và 2) thay đổi thuế quan xuất khẩu

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status