Hợp tác cùng phát triển

Ngành Ngân hàng – KHKD 2023: bất ngờ hiện hữu

Báo cáo ngành 12/04/2023    1356

Chia sẻ

  • Tại 11/04/2023, 15 ngân hàng thương mại (NHTM) công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2023.
  • Nhìn chung, hầu hết các NHTM đặt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với hạn mức tín dụng được cấp đầu năm bởi NHNN.
  • 10/15 NHTM đặt tăng trưởng LNTT thấp hơn svck, nhưng cũng có một số NH kỳ vọng mức tăng trưởng LNTT mạnh mẽ cho năm 2023.

Hầu hết kế hoạch tăng trưởng tín dụng vượt hạn mức được cấp bởi NHNN
Ba ngân hàng quốc doanh niêm yết (BID, CTG, VCB) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong khoảng 10-13% cho năm 2023, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% của NHNN. Thông tư 26 hiệu lực vào cuối năm 2022 đã hạ tỷ lệ LDR của cả BID và CTG, giúp cải thiện tăng trưởng tín dụng cho 2 NH này. Trong khi ACB cẩn trọng đặt mục tiêu 10% tăng trưởng tín dụng, VPB, VIB và HDB đặt mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ 33%/25%/24% cho năm 2023. Với VPB, chúng tôi cho rằng thương vụ phát hành riêng lẻ 15% gần đây với SMBC sẽ cải thiện CAR của NH, thúc đẩy tăng tín dụng. HDB vẫn còn dư địa để đạt mức tăng tín dụng cao hơn so với các NH cùng quy mô nhờ (1) tham gia tái cơ cấu TCTD yếu kém, (2) CAR đạt 13,4% tại cuối 2022. Trong khi đó, VIB với chiến lược tập trung vào cho vay bán lẻ tự tin vào kế hoạch tín dụng năm nay. Nhìn chung, hầu hết các NHTM đều đặt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với hạn mức ban đầu được cấp bởi NHNN.

KHKD cẩn trọng trước những khó khăn hiện tại
Cân nhắc đến các yếu tố nhu cầu tín dụng thấp hơn, chi phí tín dụng cao hơn và tăng nợ xấu, 10/15 NHTM đã đặt tăng trưởng LN năm 2023 thấp hơn năm 2022. Ba NH quốc doanh đặt mục tiêu tăng trưởng LN trong khoảng 10 – 15% svck, cùng mức với dự phóng của chúng tôi. Các NHTM khác cũng đặt mục tiêu từ 10-17% tăng trưởng LNTT trong năm 2023 dù năm trước có thể đạt mức 30-40%. TCB là NH duy nhất cung cấp kế hoạch tăng trưởng LN âm cho năm 2023 (-14% svck) khi NH phải đối mặt với một loạt các khó khăn đến từ (1) tỷ trọng tín dụng cao liên quan tới nhóm ngành BĐS/TPDN, (2) CASA sụt giảm mạnh do khách hàng chuyển sang gửi tiền gửi kỳ hạn dài hưởng lãi suất cao và (3) hạ tín nhiệm từ Moody.

Tuy nhiên, một số NH đặt kế hoạch tăng trưởng 2023 mạnh mẽ
Đáng chú ý có VPB với mục tiêu tín dụng đạt 636 nghìn tỷ đồng (+33% svck) và LNTT 2023 đạt 24 nghìn tỷ đồng (+13% svck hoặc +53% svck nếu loại khoản thu nhập bất thường từ phí trả trước bảo hiểm trong 2022), lần lượt cao hơn 10%/14% so với dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng cả hai kế hoạch này đều khá tham vọng xét trong bối cảnh nhu cầu còn yếu và tỷ trọng tín dụng cao với nhóm BĐS và TPDN của NH. STB là một trong số những cái tên nổi bật trong ngành, với kỳ vọng tăng trưởng LN cao bất kể những khó khăn hiện tại (NH đặt kế hoạch LNTT đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, +50% svck). Chúng tôi cho rằng NIM của STB có thể cải thiện lên mức 4% trong do dự phòng sẽ không còn là áp lực lớn khi STB đã ghi nhận phần lớn dự phòng vào năm ngoái. Tóm lại, kế hoạch LNTT 2023 của những NH này cho thấy sự tự tin của BLĐ về triển vọng ngành NH, một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hiện tại.

Kế hoạch tăng vốn/sáp nhập
Bất chấp tình hình thị trường khó khăn hiện tại, VCB công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư tài chính trong năm 2023 để cải thiện CAR 2 – 2,5%, giúp cải thiện hạn mức tăng trưởng tín dụng. MSB cũng trình ĐHCĐ 2023 kế hoạch sáp nhập với một NHTM khác trong năm nay.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status