Hợp tác cùng phát triển

Ngành Ngân hàng – Đánh giá tác động Thông tư 22/2019 sửa đổi

Báo cáo ngành 01/02/2023    1202

Chia sẻ

  • Ngày 31/12/2022, NHNN đã ban hành Thông tư 26/2022 (TT 22/2019 sửa đổi) nhằm điều chỉnh cách tính tỷ lệ LDR tại các ngân hàng thương mại.
  • Chúng tôi cho rằng các NHTM quốc doanh như VCB, BID, CTG sẽ được hưởng lợi từ thay đổi nói trên.

Chúng tôi cho rằng Thông tư (TT) 26 sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống, khi có ~50% tiền gửi KBNN có kỳ hạn tại các NHTM (ước tính khoảng hơn 150 nghìn tỷ đồng, dựa trên số liệu BCTC Q4/22), sẽ có khả năng được tính vào phần dư địa cho vay của hệ thống. Theo đó phần nào sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.
Chúng tôi cho rằng TT 26 sẽ mang lại lợi thế cho các NH có nguồn tiền gửi dồi dào từ KBNN. Theo ước tính của chúng tôi, các NHTM như VCB, BID, CTG sẽ được hưởng lợi khi tỷ lệ LDR mới giảm đáng kể.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status