Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

06 /10

2022

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán LPB

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng : Phạm Thị Thanh Thủy
– Chức vụ: Vợ Giám đốc Pháp chế và Xử lý nợ
– Cổ phiếu bán giải chấp : LPB
– Số lượng dự kiến bán giải chấp : 426,500 cổ phiếu
Thời điểm dự kiến bán : ngày 07/10/2022

DMCA.com Protection Status