Hợp tác cùng phát triển

Các gói dịch vụ giao dịch của VNDIRECT

Công bố thông tin 20/03/2018    3858

Chia sẻ

Hiện tại VNDIRECT đang cung cấp 03 gói sản phẩm dịch vụ cho khách hàng sau khi Mở tài khoản tại VNDIRECT:

D-TRADE D_WEALTH D_BROKER
Dành cho Dành cho khách hàng có nhu cầu chủ động giao dịch và quản lý tài sản đầu tư tài chính Dành cho khách hàng có nhu cầu tư vấn tài chính, xây dựng danh mục đầu tư tích sản và quản lý danh mục TS Dành cho khách hàng có nhu cầu tư vấn đầu tư giao dịch chứng khoán
Sản phẩm và dịch vụ
 • Chứng khoán cơ sở
 • Hợp đồng phái sinh
 • CCQ, Bond, Cash
 • Margin Plus
 • Datafeed
 • Autotrade
 • Tư vấn thiết lập kế hoạch tài chính và mục tiêu đầu tư
 • Tư vấn nguyên tắc phân bổ tài sản và lựa chọn danh mục cổ phiếu và tài sản tài chính
 • Tham vấn đinh kỳ và tối ưu hóa danh mục theo điều kiện thị trường
 • Tư vấn xây dựng định mục tiêu đầu tư, chiến lược giao dịch chứng khoán phù hợp với cơ hội thị trường, năng lực tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng
 • Cung cấp thông tin thị trường, cơ hội đầu tư và tư vấn giao dịch chứng khoán
 • Hỗ trợ đặt lệnh giao dịch chứng khoán
 • Hỗ trợ khách hàng lựa chọn các gói sản phẩm dịch vụ đầu tư tài chính khác để gia tăng tài sản dài hạn
 • Quản lý tài sản và quản trị rủi ro thị trường và rủi ro đầu tư.

 

 

DMCA.com Protection Status