Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo ngành Dệt may – Thích nghi để tồn tại

Báo cáo ngành 01/03/2021    1862

Chia sẻ

  • Kim ngạch XK (KNXK) dệt may Việt Nam đạt 35 tỷ USD trong năm 2020, giảm 10,25% svck, là năm tăng trưởng âm đầu tiên sau 10 năm.
  • Chúng tôi kỳ vọng KNXK dệt may Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn trong năm 2022 và đạt mức CAGR 13,6% trong giai đoạn 2021-25.
  • Chúng tôi ưa thích cổ phiếu STK và đưa vào danh mục theo dõi MSH và TCM.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status