Hợp tác cùng phát triển

VPB- Thị phần số 1 cho vay tiêu dùng

Bản tin 360 độ Cổ phiếu 23/09/2021    953

Chia sẻ

Chiến lược của VPBank là tập trung bán lẻ và cho vay tiêu dùng, chấp nhận rủi ro cao để đạt được lợi nhuận cao. Với khẩu vị đó, VPBank đang nổi lên là ngân hàng tiên phong trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Với nền kinh tế Việt Nam được dự báo hồi phục trong năm 2022, chúng tôi cho rằng VPB sẽ tiếp tục đạt được những thành quả mới, tận dụng được thế mạnh của mình. Đặc biệt là với kế hoạch tăng vốn từ thương vụ chuyển nhượng vốn FECredit và phát hành riêng lẻ, Ngân hàng có thể sẽ được nới room tín dụng và phát huy năng lực kinh doanh.

Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao gồm:

(1) Ngành ngân hàng có tiềm năng tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn

(2) Vốn chủ sở hữu tăng là cơ sở để phát triển cho vay và

(3) Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 tích cực.

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như:

(1) Covid kéo dài gây áp lực về nợ xấu đối với toàn hệ thống

(2) Chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm và

(3) Mức định giá hiện tại (trước khi tăng vốn) đang cao hơn trung bình ngành.

Xem chi tiết báo cáo tại đây

DMCA.com Protection Status