Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo triển khai dịch vụ cầm cố chứng khoán phối hợp với Ngân Hàng An Bình

Hoạt động VNDirect 18/03/2010    918

Chia sẻ

Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) và Ngân hàng An Bình (ABBANK) trân trọng thông báo về việc tiếp tục triển khai dịch vụ cầm cố chứng khoán, cụ thể như sau:
–        Lãi suất: theo quy định của ABBANK và VNDirect trong từng thời kỳ. (Thu hàng tháng)
–        Phí dịch vụ: theo quy định của ABBANK và VNDirect trong từng thời kỳ. (Thu hàng tháng)
–        Thời gian cho vay: Tối đa 6 tháng.
–        Danh mục cổ phiếu : Trong danh mục cổ phiếu được ABBANK chấp thuận.
–        Tỷ lệ cho vay cầm cố:
• Cổ phiếu thị giá từ 10.000 VNĐ đến 40.000 NVĐ: Cho vay tối đa 50% thị giá nhưng không quá 10.000 VND
• Cổ phiếu thị giá từ 40.000 VNĐ – 80.000 VNĐ: Cho vay tối đa 50% thị giá nhưng không quá 20.000 VNĐ
• Cổ phiếu thị giá  lớn hơn 80.000 VNĐ: Cho vay tối đa 50% thị giá nhưng không quá 30.000 VNĐ
Để biết thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng gọi đến số: 1900 545409 hoặc 043 9410 622.
Trân trọng thông báo!
Phòng Dịch vụ khách hàng
Công ty CP Chứng khoán VNDirect

DMCA.com Protection Status