Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo thay đổi một số quy định trên HNX

Hoạt động VNDirect 29/03/2012    600

Chia sẻ

Căn cứ theo Quyết định số 54/QĐ-SGDHN ngày 05/03/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế Giao dịch Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về một số thay đổi trong giao dịch chứng khoán được áp dụng tại Sở GDCK Hà Nội bắt đầu từ ngày 26/03/2012 như sau:

1.    Giá tham chiếu của cổ phiếu niêm yết

Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Trong đó, giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian trong ngày theo quy định.

Trường hợp không có giao dịch trong thời gian trên, giá cơ sở là mức giá thực hiện cuối cùng của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục.  

2.   Biên độ giao động giá:

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu đang giao dịch là ±7%.

­Trường hợp sau khi tính toán, giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:

–      Trường hợp giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu:

+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá

+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – 01 đơn vị yết giá

–     Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng:

+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá

+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu. 

3.   Giao dịch cổ phiếu lô lẻ trên hệ thống giao dịch của HNX

Đối với những giao dịch mua bán chứng khoán có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu, Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch theo phương thức giao dịch thỏa thuận qua hệ thống giao dịch của HNX.

Quy trình đặt lệnh tương tự như đối với giao dịch thỏa thuận thông thường. 

Theo đó, từ 26/03/2012, việc giao dịch cổ phiếu lô lẻ tại VNDIRECT sẽ được thực hiện như sau (áp dụng đối với cả hai loại cổ phiếu Niêm yết và UPCom)

·         Khối lượng: < 100 Cổ phiếu

·         Chu kỳ TT: T+3

·         Kênh đặt lệnh: qua tổng đài 1900545409 hoặc trực tiếp tại Sàn giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc.

 

GDTT có đối tác

( khác VNDIRECT)

GDTT có đối tác

(là VNDIRECT)

GDTT Chưa có đối tác  

( lệnh quảng cáo)

– Thời gian: các ngày giao dịch

– Thời gian: các ngày giao dịch từ ngày 10 đến ngày 17 hàng tháng

– Thời gian: các ngày giao dịch

– Giá bán: Giá thỏa thuận

– Giá bán: Giá sàn của ngày giao dịch

– Giá bán: Giá quảng cáo

 

– Danh mục chứng khoán giao dich theo quy định của VNDIRECT

 

4.    Tổ chức niêm yết mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ hoặc bán cổ phiếu quỹ

 Khối lượng giao dịch

     Trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết chỉ được phép đặt lệnh khối lượng tối thiểu bằng 3% và khối lượng tối đa bằng 5% tổng khối lượng dự kiến thực hiện.

     Trường hợp muốn giao dịch với khối lượng vượt quá 5% tổng khối lượng dự kiến thực hiện hoặc thực hiện giao dịch lô lớn theo phương thức thỏa thuận phải được sự chấp thuận của HNX.

     Trường hợp khối lượng được phép mua (hoặc bán) còn lại nhỏ hơn 3% khối lượng dự kiến thực hiện, tổ chức niêm yết được giao dịch nhỏ hơn khối lượng tối thiểu 3%.

Biên độ dao động giá

     Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định).

     Giá đặt thấp nhất = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định).

Trường hợp sau khi tính toán, giá đặt cao nhất, thấp nhất để thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ bằng với giá tham chiếu thì thực hiện theo giá tham chiếu.

 

Trân trọng,

Phòng Dịch vụ Khách hàng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

DMCA.com Protection Status