Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Hướng dẫn nộp tiền và đăng ký mua thêm cổ phiếu PTI

Hoạt động VNDirect 29/12/2009    520

Chia sẻ

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ ĐĂNG KÝ MUA THÊM PTI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

PTI và VNDIRECT đã gặp nhiều khó khăn trong những lần thu tiền mua thêm cổ phần PTI trước đây do không xác định được danh tính của cổ đông nộp tiền hoặc không liên hệ được với cổ đông trong trường hợp cổ đông nộp thừa/thiếu tiền, dẫn tới việc tăng vốn của PTI bị chậm trễ. Để khắc phục tình trạng trên, kính đề nghị các cổ đông nộp tiền mua thêm cổ phần PTI làm đúng theo hướng dẫn dưới đây:

I. Hướng dẫn nộp tiền:

Ia. Nộp bằng tiền mặt:

Cổ đông mang CMND tới trực tiếp Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT để nộp tiền theo địa chỉ sau:

§ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Hà Nội: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, HBT,HN;

§ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT chi nhánh HCM: 51 Bến Chương Dương, Q1, HCM.

Ib. Chuyển khoản:

1. Trường hợp cổ đông cá nhân tự nộp tiền:

Cổ đông nộp tiền vào tài khoản:

§ Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội

§ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện

§ Số tài khoản: 002704060107777

§ Nội dung: mua PTI,

Trong đó:

: Là tên cổ đông  sở hữu cổ phần PTI (không phải là tên người nộp hộ);

: Là số CMND của cổ đông sở hữu cổ phần PTI

: Là số cổ phần đăng ký mua

: Là số điện thoại để liên hệ với cổ đông

Ví dụ: Trần Văn Anh CMT 111761428 mua 3.000 PTI, 091323xxxx

* Phí chuyển tiền: Do cổ đông chi trả (tức là Phí ngoài)

2. Trường hợp bưu điện tỉnh/huyện nộp tiền cho một nhóm cổ đông

Phương thức thanh toán: đơn vị hoặc nhóm cổ đông nộp tiền vào tài khoản:

§ Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội

§ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện

§ Số tài khoản: 002704060107777

§ Nội dung: mua PTI cho ,

Trong đó:

 : Là tên đơn vị nộp tiền mua cổ phần PTI

: Là tổng số cổ phần PTI đăng ký mua của các cổ đông

: Là tổng số cổ đông đăng ký mua

: Là số điện thoại của người đại diện cho nhóm cổ đông, có thể trả lời các vấn đề liên quan đến danh sách cổ đông nộp tiền

Ví dụ: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang mua 50.000 PTI cho 12 cổ đông, 091323xxxx

* Phí chuyển tiền: Do cổ đông chi trả (tức là Phí ngoài)

II. Hướng dẫn nộp hồ sơ:

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 043.9410510 máy lẻ 4305; 4308;4309) bao gồm:

1.                       Giấy đăng ký mua cổ phần của mỗi cổ đông trong danh sách;

2.                       Bản photo giấy nộp tiền;

3.                       Danh sách các cổ đông nộp tiền theo mẫu dưới đây (áp dụng cho trường hợp nộp tiền theo đơn vị hoặc nhóm cổ đông).

TT

Tên

Số CMND

Ngày cấp/Nơi cấp

Điện thoại

Số CP PTI đăng ký mua

Số tiền nộp

1

2

Tổng cộng

Tổng số CP đăng ký mua

Tổng số tiền đã nộp

         

  • Phí CN quyền mua Cổ phần PTI thu như sau:

        =          0.2% * số lượng cổ phần * 10.000   (Tối thiểu 20.000 đồng)

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.

DMCA.com Protection Status