Hợp tác cùng phát triển

VCB -Tăng trưởng bền vững nhờ sức mạnh của nội tại

Bản tin 360 độ Cổ phiếu 08/07/2022    615

Chia sẻ

VCB đã khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường nội địa và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của khu vực, đứng đầu về vốn hóa trong các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Thu nhập ngoài lãi được thúc đẩy bởi hoạt động ngoại hối và bancassurance; (2) Lợi nhuận tăng trưởng tích cực khi áp lực trích lập dự phòng không còn lớn và (3) Việc tiếp nhận xử lý tổ chức tín dụng yếu kém sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô ngành, (Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng VCB là một cổ phiếu phù hợp để đầu tư và tích sản trong trung dài hạn. Chúng tôi dự báo LNST năm 2022 của VCB tăng 24% svck; P/B năm 2022 hiện ở mức 2.6 lần.

Xem chi tiết báo cáo tại đây

DMCA.com Protection Status