Hợp tác cùng phát triển

[Trực tiếp] Hội thảo: Giới thiệu Hệ thống Giao dịch nâng cấp của Sở GDCK Hà Nội & Hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng hiệu quả các lệnh mới

Hội thảo 25/04/2013    426

Chia sẻ

Ngày 25/04, Công ty c phn chng khoán VNDIRECT phi hp vi S Giao dch chng khoán Hà Ni (HNX) t chc bui hi tho “Gii thiu H thng Giao dch nâng cp ca S GDCK Hà Ni & Hướng dn nhà đầu tư s dng hiệu quả các lnh mi” nhm h tr nhà đu tư tìm hiu nhng thay đi này và áp dng hiu qu các loi lnh mi trong hot đng đu tư chng khoán.

Hi tho din ra ti Tng 8, Tr s Công ty C phn Chng khoán VNDIRECT,  s 1 Nguyn  Thượng Hin, Hà Ni.

Ông Nguyn Thanh Tùng – Giám đc phòng Qun lý thành viên HNX– đi din lãnh đo HNX m đu vi phát biu ti hi tho. Nhn mnh ý nghĩa ca vic sm đưa h thng vào trin khai trong thi gian ti, Ông cho biết, nâng cp h thng giao dch là d án HNX trin khai t năm 2012, vi năng lc x lý tăng gp trên 20 ln so vi hin ti, cùng nhiu tin ích vượt tri, h thng nâng cp s giúp nhà đu tư có thêm nhiu cơ hi la chn trong nhng quyết đnh đu tư, giao dch ca mình trên th trường nhm đem li hiu qu cao nht cho nhà đu tư.

Ông Nguyn Hoàng Giang – Tng Giám Đc CTCP CK VNDIRECT có đôi li phát biu, Ông nhn mnh nhng thay đi và nâng cp ca h thng ca S giao dch HNX có ý nghĩa quan trng đưa h thống giao dch chng khoán Vit Nam tiến gn vi chun ca quc tế. Vi thế mnh v h thng công ngh VNDIRECT đã tiên phong trong vic phi hp vi HNX test h thng nâng cp. Hin nay vic test đã căn bn hoàn thành, h thng đã sn sàng đưa vào phc v quý NĐT khi s GDCK Hà Ni chính thc đưa h thng GD nâng cp vào áp dng.

[14h48] Hin ti, Chuyên gia Mai Th Vân Anh – Phó GĐ phòng H thng giao dch HNX, đi din HNX đang trình bày nhng đim mi trong H thng giao dch nâng cp phiên bn 5, d kiến s được trin khai vào Quý II năm nay.

Nhng thay đi được nhc ti c th là: thay đi trong kết cu phiên, thay đi trong nguyên tc khp lnh. Theo đó, h thng nâng cp mi d kiến s có thêm đt khp lnh đnh kỳ đóng ca vào 15 phút cui nhm đng nht biến đng giá và ch s, và là cơ s xác đnh giá tham chiếu cho ngày giao dch hôm sau. Ngoài ra, trong 5 phút cui phiên, quy đnh v cm sa, hu lnh s được áp dng.

Bà Vân Anh ch ra li ích mang li t nhng loi lnh giao dch mi đi vi nhà đu tư khi mô t k hơn đc tính ca nhng loi lnh này. Trong đó, lnh th trường được phân chia thành 3 loi: lnh th trường gii hn (MTL), lnh th trường khp toàn b hoc hy (MOK), lnh  th trường khp hoc hy phn còn li (MAK); Còn vi lnh LO, h thng mi cho phép sa giá và khi lượng.

Bà cũng đc bit nhn mnh v năng lc h thng nâng cp mi. Theo đó, h thng thng nâng cp có th đt tc đ x lý lnh 10.000 lnh/giây (hin ti là 500 lnh/giây); s lnh có th x lý trong mt phiên giao dch có th đt ti 20 – 30 triu lnh/phiên (hin ti 1 – 1,5 triu lnh/phiên) và tích hp giao dch nhiu loi hàng hóa h tr hiu qu cho giao dch ca nhà đu tư và tăng kh năng thanh khon ca th trường.

[15h20] Ông Nguyn Trung Du – Giám đc kinh doanh khi môi gii VNDIRECT, đi din đến t VNDIRECT tiếp ni cuc hi tho vi đánh giá nh hưởng ca nhng thay đi đến t h thng nâng cp: H thng giao dch nâng cp h thng giao dch niêm yết và UPCOM, tích hp vi các th trường s m ca trong tương lai, b sung các k thut x lý tiên tiến, hin đi đang được áp dng ti các TTCK ln như Tokyo, New York.

Ông cho rng, trong giai đon hin nay ca th trường vic đưa vào trin khai h thng nâng cp mi ca HNX là thách thc nhưng cũng là cơ hi, cơ hi t vic chun hóa và đi mi không ch riêng t S HNX mà đi vi c các công ty chng khoán thành viên; cũng là cơ hi dành cho các nhà đu tư.

Nhng loi lnh giao dch mi vi nhng tin ích khác nhau giúp nhà đu tư có thêm nhiu la chn và thun tin trong vic giao dch đ đt được hiu qu ti ưu. Nếu lnh MTL phù hp vi nhng NĐT có mong mun mua hoc bán đ s lượng chng khoán và chp nhn ch đi khi chưa đ; thì lnh MOK phù hp vi nhng NĐT mun chc chn vic mua hoc bán đ s lượng chng khoán c đnh nào đó và không mun thc hin lnh khi bên đi ng không đ s lượng; còn lnh MAK li phù hp vi nhng NĐT có mong mun mua hoc bán hoc đ s lượng hoc ch khp tương ng vi s lượng bên đi ng đang có và không chp nhn ch đi mua phn chưa đ.

Để các nhà đầu tư cùng hiểu kỹ hơn về những thay đổi trong nguyên tắc khớp lệnh, ông Nguyễn Trung Du có đưa ra một số tình huống giao dịch cụ thể và những phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho những nhà đầu tư có câu trả lời đúng. Hội thảo đã thực sự được hâm nóng bởi sự thảo luận, hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các nhà đầu tư.

Thắc mắc về việc triển khai các loại lệnh giao dịch mới, một nhà đầu tư quan tâm tới hội thảo đưa ra câu hỏi: “Ngày hôm nay tôi lên trang web giao dch online ca VNDIRECT vn chưa thy có thay đi v các loi lnh đt. Vy h thng ca VND đã nâng cp đ nhà đu tư s dng được các lnh này hay chưa?”

Tr li v vn đ này Ông Nguyn Trung Du cho biết, nm bt sm được nhng tính năng ưu vit ca h thng GD nâng cp và các loi lnh mi, VNDIRECT đã ch đng tiến hành nghiên cu các quy đnh v Đt – Hy – Sa lnh mi và thiết kế li flow giao dch trc tuyến; vic thc hin giao dch trc tuyến các lnh MOK, MAK, MTL, ATC theo quy đnh mi ca HNX trên website VNDIRECT tr nên thun tin hơn. Bên cnh đó, đ gia tăng tin ích giao dch cho khách hàng, giúp khách hàng d dàng thc hin được các giao dch lô l mà không cn phi ti tn công ty hoc thc hin quá nhiu các th tc giy t, VNDIRECT cũng s cung cp dch v giao dch Lô l trc tuyến trên VNDIRECT ONLINE. Như vy, khi HNX d kiến vn hành H thng giao dch nâng cp vào cui quý II này, VNDIRECT s là mt trong nhng thành viên đu tiên trin khai các gii pháp công ngh mi mt cách nhanh chóng, ch đng và hiu qu. Nh đó, khách hàng có th tn dng được ti đa nhng tin ích mi ca H thng giao dch nâng cp mang li.

Q&A:

Hi tho tiếp tc din ra sôi ni vi phn giao lưu vi Quý Nhà đu tư, gii đáp nhng vướng mc v h thng giao dch nâng cp; các loi lnh mi và cách thc hin giao dch các loi lnh mi trên VNDIRECT ONLINE

Câu hỏi: Tại sao HNX đã thay đổi kết cấu phiên (thêm phiên KLđịnh kỳ ATC) lại không thay đổi đồng bộ theo kết cấu của HSX (gồm: ATO- KLLT- ATC) ?

Trả lời: Đại diện HNX, Bà Vân Anh trả lời câu hỏi này:
Hiện tại phiên ATO mức giá mở cửa không có ý nghĩa sử dụng làm giá tham chiếu mà chỉ mang ý nghĩa tham khảo cho nhà đầu tư. Khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên ATO cũng không lớn. Do vậy, HNX chỉ thay đổi kết cấu phiên khi thêm đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Câu hỏi: Khi nào chính thức nâng cấp hệ thống HNX và áp dụng các loại lệnh mới? Tất cả các Công ty chứng khoán đều phải triển khai các lệnh mới cho nhà đầu tư đúng hay sai?

Trả lời: Theo như thông báo, dự kiến thì hệ thống nâng cấp và các loại lệnh mới sẽ được chính thức áp dụng vào Quý II/2013. Và các công ty chứng khoán thành viên đều phải chỉnh sửa hệ thống để đảm bảo theo đúng thay đổi kết cấu phiên giao dịch mới. Còn việc áp dụng các loại lệnh mới, CTCK nào đã chủ động về công nghệ thì sẽ tiến hành triển khai khi hệ thống nâng cấp mới chính thức áp dụng; những CTCK nào chưa có giải pháp và đảm bảo sẵn sàng về công nghệ có thể nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống giao dịch từ xa của HNX.

Câu hỏi: Sau khi đặt lệnh bán MAK hoặc MOK thì số lượng không khớp hết có được đặt bán tiếp số lượng không được khớp trên không hay là phiên sau mới được bán?

Trả lời: Đại diện VNDIRECT, Ông Nguyễn Trung Du trả lời: đối với lệnh bán MAK hoặc MOK chưa khớp hết, Quý Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mới bất cứ lúc nào trong đợt khớp lệnh liên tục, không phải chờ sang đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa mới được bán.

Câu hỏi: Khi đặt lệnh sau đó hủy, sửa có nghĩa là đặt lại lệnh mới và phải tuân thủ thứ tự ưu tiên. Tại sao trong trường hợp sửa giảm khối lượng thì thứ tự của lệnh lại không thay đổi?

Trả lời: Đối với trường hợp sửa giảm khối lượng thì công ty chứng khoán thành viên không cần tăng lượng ký quỹ cho lệnh thay đổi, và lệnh sửa giảm khối lượng thì không ảnh hưởng đến khả năng khớp lệnh của những lệnh đứng sau đó, do vậy thứ tự ưu tiên của lệnh cũng không thay đổi.

Câu hỏi: Trong trường hợp nào thì sẽ có tình huống kết thúc giao dịch ngẫu nhiên?

Trả lời: Bà Vân Anh – Phó GĐ phòng H thng giao dch HNX cho biết, hệ thống nhận diện và kết thúc giao dịch ngẫu nhiên được thiết kế để tránh những tình huống giao dịch quá bất thường xảy ra, hạn chế được hiện tượng làm giá.
Trong trường hợp hệ thống nhận diện nhận thấy có những dấu hiệu bất thường thì hệ thống sẽ tự động kết thúc giao dịch ngẫu nhiên.
Các dấu hiệu bất thường của hệ thống được lập trình sẵn dựa trên các tiêu chí: khối lượng lệnh, số lượng lệnh, các bước biến động giá
Tuy nhiên hiện tại HNX chưa cho triển khai.

Câu hỏi: Nếu hệ thống giao dịch bị virus xâm nhập, thì Quý Anh/Chị xử lý như thế nào? HNX sẽ đóng cửa phiên giao dịch trong thời gian sửa chữa hệ thống giao dịch hay sẽ có phương pháp nào khác để có thể tiếp tục thực hiện giao dịch?

Trả lời: Bà Vân Anh cho biết HNX luôn sử dụng song song 2 hệ thống máy chủ: một hệ thống máy chủ nhận lệnh trực tiếp từ các công ty chứng khoán thành viên và một hệ thống có cấu trúc tương tự sẽ đảm nhận vai trò back up
Nếu hệ thống hiện tại bị virus xâm nhập thì hệ thống máy chủ back up đó sẽ được khởi động và chạy thay thế. Tuy nhiên cũng tùy thuộc mức độ ảnh hướng của virus mà có phương án cụ thể.

Câu hỏi: Tại sao vẫn cho hủy, sửa lệnh từ 14h – 14h10 trong phiên ATC. Tôi thấy việc này có thể tạo điều kiện làm giá khi cung cầu có thể bị thay đổi rất nhanh trước khi việc cấm hủy, sửa áp dụng trong 5 phút cuối phiên?

Trả lời: Trả lời về vấn đề này, Ông Du cho biết, nếu việc thực hiện lệnh, hoặc hủy sửa lệnh trái với quy định của HNX, hệ thống giao dịch online của VNDIRECT sẽ nhận diện và chặn những giao dịch này. Do vậy, khi HNX cho phép hủy, sửa lệnh từ 14h – 14h10, nhà đầu tư không phải e ngại về việc làm giá

 

Mọi thắc mắc của Quý Nhà đầu tư xin vui lòng gửi vào địa chỉ mail: market.info@vndirect.com.vn

 

DMCA.com Protection Status