Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT THÔNG BÁO HỖ TRỢ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Lần thứ 2)

21/06/2024    2625

Chia sẻ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT,

Hiện tại Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) đã thực hiện việc gửi thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Triệu tập lần 2) đến các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 16/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và cấp cho VNDIRECT.

Qua rà soát, VNDIRECT nhận thấy một số cổ đông chưa nhận được thư mời họp hoặc thông tin dự họp/biểu quyết trực tuyến. Nguyên nhân phần lớn là do cổ đông có địa chỉ nhận thư chưa rõ ràng, chưa có đầy đủ thông tin hoặc cổ đông đã thay đổi thông tin nhận thư. Do đó, để đảm bảo quyền tham dự họp và biểu quyết của cổ đông, VNDIRECT xin khuyến nghị với Quý cổ đông như sau:

Đối với cổ đông chưa nhận được thông báo mời họp/Thông tin dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Triệu tập lần 2), xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT bằng cách gửi email đến địa chỉ:

E-mail: vote@vndirect.com.vn. Điện thoại: (+84) 982 581835 (Ông Vũ Xuân Minh). Nội dung email ghi rõ thông tin gồm: Tên cổ đông, số ĐKSH (CCCD/CMND/ĐKDN), số điện thoại liên hệ để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo!

 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT.