Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Tin tức VNDIRECT 28/03/2022    114

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
2.      Địa chỉ: 70 – 72 Đường Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà

Mau

3.      Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên

quan

4.      Vốn điều lệ: 181.558.680.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 26.300 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.936.024 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ ngày 31/03/2022 đến 16h00 ngày 26/04/2022

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau –Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 04/05/2022

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h00 ngày 06 tháng 05 năm 2022

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/05/2022 đến ngày 16/05/2022
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/05/2022 đến ngày 13/05/2022

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status