Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức VNDIRECT 09/11/2021    339

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2.      Địa chỉ: Tầng 5 & 6, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
3.      Ngành nghề kinh doanh: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….
4.      Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/quyền mua
7.      Giá khởi điểm: 13.150 đồng/quyền mua
8.  Số quyền mua đưa ra đấu giá: 72.975.180 quyền mua
9.  Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 0 quyền mua
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh –Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua quyền mua: từ ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 03/12/2021 đến 06/12/2021

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=3109ddee-962e-4a1f-b0fa-427837d27f28&rid=387322206

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status