Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh

Tin tức VNDIRECT 13/12/2021    309

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh
2.      Địa chỉ: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3.      Ngành nghề kinh doanh:  

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

4.      Vốn điều lệ: 145.978.600.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 19.940 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.677.248 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.677.248 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2021

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh –Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2021

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/01/2022 đến 07/01/2022
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 07/01/2022 đến 10/01/2022

Tài liệu hướng dẫn: Tại Đây

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=6be95e3e-e5b7-48ac-b08c-e4b86d3563cd&rid=1390036518

Mẫu đơn đăng ký: Tại Đây

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status