Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi và Gốc Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Bình Hiệp

Tin tức VNDIRECT 17/07/2020    360

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi và gốc Trái phiếu Công ty Cổ phần Bình Hiệp cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:

– Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ Phần Bình Hiệp
– Kỳ hạn: 02 năm
– Ngày phát hành: 30/07/2018
– Ngày đáo hạn: 30/07/2020
– Lãi suất kỳ này: 10,85%/năm
– Kỳ tính lãi: 06 tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 21/07/2020 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)
– Ngày Thanh toán: 30/07/2020

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status