Góp ý cho VNDIRECT

VNDIRECT: Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Thế kỷ

Tin tức VNDIRECT 17/02/2021    80

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi các mã Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Thế kỷ phát hành ngày 31/08/2020 (CIV202001, CIV202002, CIV202003, CIV202004, CIV202005, CIV202006, CIV202007, CIV202008) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:

  • Mã trái phiếu: CIV202001, CIV202002, CIV202003, CIV202004, CIV202005, CIV202006, CIV202007, CIV202008
  • Kỳ hạn: 03 năm
  • Ngày phát hành: 31/08/2020
  • Ngày đáo hạn: 31/08/2023
  • Lãi suất trái phiếu: 10.5%/năm
  • Kỳ tính lãi: 06 tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 18/02/2021
  • Ngày thực Thanh toán lãi: 01/03/2021

Trân trọng thông báo!