Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Ngành Nước DNP

Tin tức VNDIRECT 17/02/2021    817

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi các mã Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành Nước DNP phát hành ngày 31/08/2020 (DPW202001, DPW202002, DPW202003, DPW202004, DPW202005, DPW202006) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:

  • Mã trái phiếu: DPW202001, DPW202002, DPW202003, DPW202004, DPW202005, DPW202006
  • Kỳ hạn: 03 năm
  • Ngày phát hành: 31/08/2020
  • Ngày đáo hạn: 31/08/2023
  • Lãi suất trái phiếu: 11%/năm
  • Kỳ tính lãi: 06 tháng/lần

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 18/02/2021
  • Ngày thực Thanh toán lãi: 01/03/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status