Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO: Về mối quan hệ giữa Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT và Công ty CP Dịch vụ HomeDirect

Tin tức VNDIRECT 10/04/2018    1302

Chia sẻ

Về mặt tổ chức, HomeDirect và VNDIRECT là hai pháp nhân hoạt động hoàn toàn độc lập theo quy định của Pháp luật Doanh nghiệp Việt Nam. Mối liên hệ giữa HomeDirect và VNDIRECT là mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Cổ đông, trong đó, VNDIRECT là Cổ đông sở hữu 15% vốn điều lệ của HomeDirect, tương ứng với số vốn góp là 7,5 tỷ đồng. Việc góp vốn đầu tư được VNDIRECT thực hiện dựa trên kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của HomeDirect với vai trò là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Các quyết định trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh do HomeDirect hoàn toàn chủ động.

Đối với các đơn vị và độc giả quan tâm tới những thiệt hại có thể xảy với VNDIRECT, chúng tôi khẳng định như sau: Theo quy định của Pháp luật thì cổ đông VNDIRECT chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp tại HomeDirect. Do đó, trường hợp hoạt động của HomeDirect gặp khó khăn, bị giải thể hay phá sản thì thiệt hại của VNDIRECT tối đa bằng số vốn góp vào HomeDirect. Ngoài ra, VNDIRECT không có rủi ro nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của HomeDirect.

Trên đây là thông tin chính thức từ VNDIRECT về mối quan hệ giữa Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT và Công ty CP Dịch vụ HomeDirect. Tất cả các thông tin không chính thống được phát ngôn bởi các tổ chức/cá nhân, có thể gây ảnh hưởng tới uy tín, thương hiệu VNDIRECT, sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Trân trọng thông báo!

<Công văn VNDIRECT gửi Nhà đầu tư>

DMCA.com Protection Status