Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM (PHVSF)

Tin tức VNDIRECT 05/08/2022    54

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ đầu tư chọn lọc Phú Hưng Việt Nam(PHVSF), như sau:

– Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM

– Loại hình Quỹ: Quỹ mở

– Thời gian IPO: từ ngày 25/07/2022 đến 18/10/2022. ( Thời gian này có thể kết thúc trước hạn nếu đạt tổng giá trị mua tối thiểu 50 tỷ hoặc có đủ 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua chứng chỉ quỹ)

– Vốn điều lệ: dự kiến huy động tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)

– Mệnh giá: 10.000 đồng/CCQ

– Giá phát hành: 10.000 đồng/CCQ

– Số lượng đăng ký tối thiểu 100 CCQ

Thông tin chi tiết về việc đăng ký mua CCQ cụ thể:

– Mở tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT (nếu chưa có tài khoản)

– Đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (theo mẫu đính kèm)

– Đăng ký mua chứng chỉ quỹ (theo mẫu đính kèm)

– Hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến NDT bằng văn bản Quỹ PHVSF

– Giấy chuyển tiền mua CCQ vào tài khoản Quỹ (nếu có)

– Hình thức thanh toán: Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua CCQ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ PHVSF tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

  • Số tài khoản IPO: 1191 0000 58291 9
  • Tên tài khoản: Quỹ đầu tư chọn lọc Phú Hưng Việt Nam
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: [ Số tài khoản giao dịch CCQ ] _[Tên Nhà Đầu tư ]_Mua CCQ PHVSF
  • Ghi chú: Nhà đầu tư cần chuyển tiền từ tài khoản chính chủ để đăng ký mua CCQ

Địa điểm đăng ký mua CCQ:

– Đăng ký trực tiếp: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

  • Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Đăng ký từ xa: hoàn thiện hồ sơ và gửi về địa chỉ:

  • Phòng SSE Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Hướng dẫn đăng ký mua IPO CCQ PHFM

– Bản cáo bạch tóm tắt

– Bản cáo bạch

– Hồ sơ đăng ký mua 

– Thông báo về việc phát hành CCQ ra công chúng

DMCA.com Protection Status