Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tin tức VNDIRECT 17/04/2019    698

Chia sẻ

1. Thời gian: Từ 14h00’ ngày 18/4/2019

2. Địa điểm: Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT chốt tại ngày 29/3/2019.

4. Nội dung chính:

  • Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2018
  • Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2018
  • Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội hội đồng cổ đông

5. Đăng ký tham dự:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 17/4/2019 bằng thư, fax, email hoặc điện thoại. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền thì người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông:

  • Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
  • Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam
  • E-mail: cbtt@vndirect.com.vn
  • Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tuyết.
  • Điện thoại: (8424) 3972 4568 (Ext 20185), Fax: (8424) 39410500, (8424) 39724600

6. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VNDIRECT từ ngày 08/4/2019 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/

DMCA.com Protection Status