Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM (TBLF)

Tin tức VNDIRECT 19/10/2021    1326

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ quỹ TBLF ra công chúng do tình hình chào bán chứng chỉ quỹ đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

 • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: The Ballad Vietnam Growth Equity Fund
 • Tên viết tắt: TBLF
 • Loại hình Quỹ: Quỹ mở
 • Thời gian hoạt động: Không giới hạn
 • Số lượng CCQ đăng ký chào bán: tối thiểu 5.000.000 (Năm triệu) CCQ
 • Vốn điều lệ: dự kiến huy động tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/CCQ
 • Giá phát hành: 10.100 đồng/CCQ (gồm giá dịch vụ phát hành)
 • Số lượng đăng ký tối thiểu 100 CCQ
 • Ngày kết thúc chào bán: 26/10/2021

Ngày nhận đăng ký mua/ thanh toán cuối cùng: 26/10/2021, theo đó các lệnh mua và các tài khoản tiền thanh toán mua Chứng Chỉ Quỹ TBLF sau ngày này sẽ không được tiếp nhận và được hoàn trả lại nhà đầu tư

Thông báo kết thuc IPO TBLF

DMCA.com Protection Status