Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM ( PHVSF)

Tin tức VNDIRECT 05/10/2022    132

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ quỹ PHVSF ra công chúng do tình hình chào bán chứng chỉ quỹ đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

 • Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM
 • Tên tiếng Anh: PHU HUNG VIET NAM SELECT INVESTMENT FUND
 • Tên viết tắt: PHVSF
 • Loại hình Quỹ: Quỹ mở
 • Thời gian hoạt động: Không giới hạn
 • Số lượng CCQ đăng ký chào bán: tối thiểu 5.000.000 (Năm triệu) CCQ
 • Vốn điều lệ: dự kiến huy động tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/CCQ
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/CCQ
 • Số lượng đăng ký tối thiểu 100 CCQ
 • Ngày kết thúc chào bán: 05/10/2022
 • Ngày nhận đăng ký mua/ thanh toán cuối cùng: 05/10/2022, theo đó các lệnh mua và các tài khoản tiền thanh toán mua Chứng Chỉ Quỹ PHVSF sau ngày này sẽ không được tiếp nhận và được hoàn trả lại nhà đầu tư
DMCA.com Protection Status