Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần CMC Để Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký Trái Phiếu Tại VSD Và Niêm Yết Trái Phiếu Tại HNX

Tin tức VNDIRECT 28/02/2022    91

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc chốt danh sách đăng ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX của Công ty Cổ phần CMC, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu:        

– Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần CMC    

– Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

– Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu

– Mã trái phiếu: CVTB2123005, CVTB2124006, CVTB2126007

– Tổng số trái phiếu đã phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) Trái phiếu, trong đó:

+ 1,000,000 Trái phiếu CVTB2123005

+ 2.000.000 Trái phiếu CVTB2124006

+ 3.000.000 Trái phiếu CVTB2126007

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 17h00 ngày 07/03/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status