Hợp tác cùng phát triển

Thông báo chốt danh sách trả lãi trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND20_01)

Tin tức VNDIRECT 16/12/2020    931

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi trái phiếu CTCP Chứng khoán VNDIRECT phát hành đợt 1 năm 2020 (VND20_01) cho các Trái chủ, CTCP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới quý khách hàng như sau:

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu CTCP Chứng Khoán VNDIRECT đợt 1 năm 2020
  • Kỳ hạn: 01 năm
  • Ngày phát hành: 30/06/2020
  • Ngày đáo hạn: 30/06/2021
  • Lãi suất: 9.0%/năm
  • Kỳ tính lãi: 03 tháng/lần

2. Ngày Chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 21/12/2020 (Trường hợp Người Sở hữu Trái phiếu thực hiện chuyển nhượng Trái phiếu trong thời gian từ sau ngày này cho tới Ngày Thanh toán lãi tương ứng thì Bên chuyển nhượng là người được nhận khoản tiền lãi Trái phiếu của kỳ thanh toán đó).
  • Ngày Thanh toán: 30/12/2019

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status