Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi và Mua lại Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1

Tin tức VNDIRECT 04/01/2023    186

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành ngày 23/06/2021 (mã TD1CB2126002) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu:     
– Mã trái phiếu TD1CB2126002
– Kỳ hạn 61 tháng
– Ngày phát hành 23/06/2021
– Ngày đáo hạn 29/07/2026
– Lãi suất Trái phiếu kỳ này 10%/năm
– Kỳ tính lãi 29/10/2022 – 29/01/2023
–  Tỷ lệ mua lại 12.5% tổng số trái phiếu phát hành
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:    
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 12/01/2023
– Ngày Thanh toán 30/01/2023

Người Sở Hữu Trái Phiếu không được yêu cầu đăng ký việc chuyển nhượng/phong tỏa Trái Phiếu trong khoảng thời gian kể từ (không bao gồm) Ngày Chốt Danh Sách cho đến (bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status