Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu TD1CB2130003

Tin tức VNDIRECT 20/10/2021    445

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành ngày 07/06/2021 (TD1CB2130003) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:   
– Mã trái phiếu TD1CB2130003
– Kỳ hạn 109 tháng
– Ngày phát hành 07/06/2021
– Ngày đáo hạn 29/07/2030
– Lãi suất trái phiếu 9.5%/năm
– Kỳ tính lãi 07/06/2021 – 29/10/2021
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 20/10/2021
– Ngày thanh toán lãi 29/10/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status