Hợp tác cùng phát triển

[Thông Báo] Chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô

Tin tức VNDIRECT 04/05/2020    1098

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô cho các Trái chủ, CTCP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:

  • Mã trái phiếu: HDG201901
  • Kỳ hạn: 02 năm
  • Ngày phát hành: 15/05/2019
  • Ngày đáo hạn: 15/05/2021
  • Ngày thanh toán lãi: Ngày 15 tháng 05 hàng năm
  • Lãi suất kỳ này: 10,5%/năm

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:

  • Ngày chốt danh sách Trái chủ: 06/05/2020
  • Ngày Thanh toán lãi: 15/05/2020

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status