Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu CTCP Phần mềm diệt virus Bkav

Tin tức VNDIRECT 19/11/2021    419

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi định kỳ Trái phiếu CTCP Phần mềm diệt virus Bkav phát hành ngày 26/05/2021 (BKPCB2124001) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:     
– Mã trái phiếu BKPCB2124001
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 26/05/2021
– Ngày đáo hạn 26/05/2024
– Lãi suất Trái phiếu kỳ này 10.5%/năm
– Kỳ tính lãi 26/05/2021 – 26/11/2021
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:    
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 17/11/2021
– Ngày Thanh toán lãi 26/11/2021

  Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status