Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An

Tin tức VNDIRECT 06/09/2022    85

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An (HAACB2124001) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu:
– Mã trái phiếu : HAACB2124001
– Kỳ hạn : 03 năm
– Ngày phát hành : 18/03/2021
– Ngày đáo hạn

– Lãi suất kỳ này

:

:

18/03/2024

10,8%/năm

– Kỳ thanh toán lãi : 18/03/2022 – 18/09/2022
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ  Ngày Thanh toán:          

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 08/09/2022 

– Ngày Thanh toán: 19/09/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status