Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư và Phát triển DB

Tin tức VNDIRECT 12/10/2022    112

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư và Phát triển DB (DBICB2124001) cho các Trái chủ, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu:
– Mã trái phiếu DBICB2124001
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 26/10/2021
– Ngày đáo hạn 26/10/2024
– Lãi suất kỳ này 9,5%/năm
– Kỳ thanh toán lãi 26/10/2021 – 26/10/2022

 

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ  Ngày Thanh toán:         

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 17/10/2022 

– Ngày Thanh toán: 26/10/2022

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status