Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đất Xanh

Tin tức VNDIRECT 09/06/2021    334

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc Thanh toán Lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG202002 và DXG202005) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Mã trái phiếu:        DXG202002, DXG202005

– Kỳ hạn:                 02 năm

– Ngày phát hành:    22/06/2020

– Ngày đáo hạn:      22/06/2022

Kỳ thanh toán lãi:   06 tháng/lần     

  1. Ngày Chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày Chốt danh sách Trái chủ: 11/06/2021

– Ngày Thanh toán lãi: 22/06/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status