Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Năng lượng Bắc Hà

Tin tức VNDIRECT 29/10/2021    338

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà phát hành ngày 11/11/2020 (Mã BHB202003) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:        
– Mã trái phiếu BHB202003
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 11/11/2020
– Ngày đáo hạn 11/11/2023
– Lãi suất trái phiếu 10%/năm
– Kỳ tính lãi 11/11/2020 – 11/11/2021
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:      
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 02/11/2021
– Ngày thanh toán lãi 11/11/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status