Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Năng lượng Bắc Hà

Tin tức VNDIRECT 09/11/2022    293

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà (Mã BHBCH2124004) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:        
– Mã trái phiếu BHBCH2124004
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 26/11/2021
– Ngày đáo hạn 26/11/2024
– Lãi suất trái phiếu 9,5%/năm
– Kỳ tính lãi 26/11/2021 – 26/11/2022
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:      
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 21/11/2022
– Ngày thanh toán lãi 28/11/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status