Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Năng lượng Bắc Hà

Tin tức VNDIRECT 24/10/2022    132

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà (Mã BHB202003) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu và kỳ tính lãi:        
– Mã trái phiếu BHB202003
– Kỳ hạn 03 năm
– Ngày phát hành 11/11/2020
– Ngày đáo hạn 11/11/2023
– Lãi suất trái phiếu 10%/năm
– Kỳ tính lãi 11/11/2021 – 11/11/2022
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:      
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 02/11/2022
– Ngày thanh toán lãi 11/11/2022

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status