Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1

Tin tức VNDIRECT 04/01/2023    459

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành ngày 07/06/2021 (mã TD1CB2130003) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu:     
– Mã trái phiếu TD1CB2130003
– Kỳ hạn 109 tháng
– Ngày phát hành 07/06/2021
– Ngày đáo hạn 29/07/2030
– Lãi suất Trái phiếu kỳ này 10%/năm
– Kỳ tính lãi 29/10/2022 – 29/01/2023
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:    
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 12/01/2023
– Ngày Thanh toán 30/01/2023

  Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status