Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1

Tin tức VNDIRECT 18/01/2022    476

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành ngày 23/06/2021 (mã TD1CB2126002) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Thông tin Trái phiếu:     
– Mã trái phiếu TD1CB2126002
– Kỳ hạn 61 tháng
– Ngày phát hành 23/06/2021
– Ngày đáo hạn 29/07/2026
– Lãi suất Trái phiếu kỳ này 9.5%/năm
– Kỳ tính lãi 29/10/2021 – 29/01/2022
  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:    
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 20/01/2022
– Ngày Thanh toán 07/02/2022

  Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status